Kampanj för en redaktör till Avanti!

av Avanti Red.

De senaste årens utveckling har inneburit en explosion av stora händelser på många håll i världen. Revolutionerna i Nordafrika, krisen i Europa och den utbredda kampen mot nedskärningspolitik – men också kamputbrotten i Turkiet och Brasilien – pekar alla på att den sociala och ekonomiska jämvikten är allvarligt rubbad i det kapitalistiska systemet. Och detta gäller inte bara på enstaka ställen utan på världsskala. Världskapitalismens djupa kris markerar slutet på en lång historisk period och början på en ny.

Slavoj Zizek - försvarare av SYRIZA:s socialdemokratiska vändning

av Angelos Irakleidis och Fred Weston

Det har byggts upp ett rykte om Slavoj Zizek som en respekterad akademisk "marxist" och han ses som något av en "rockstjärna" bland vänstern. Men hans senaste försök att omsätta sina teorier i konkreta politiska åtgärder för en eventuell framtida SYRIZA-regering i Grekland visar att det inte finns något revolutionärt i hans tänkande. Han ger i själva verket akademisk trovärdighet till en modern reformistisk strömning och har blivit en förespråkare för vändningen mot höger av SYRIZAs ledning.

Kämpa för en likvärdig skola

av Hannes Oscarsson

Friskolorna har varit ämne för en het debatt de senaste åren i Sverige. Debatten har på ett tydligt sätt uttryckt två olika ideologier, två olika grundläggande ståndpunkter i frågan. För oss socialister är det fundamentalt att skolor ska drivas offentligt för att ge alla elever en god och likvärdig utbildning. På motsatt sätt betraktar borgarklassen skolor och annan offentlig verksamhet som en typ av vara på marknaden. Elever och föräldrar blir i deras värld konsumenter, som genom sina ”frivilliga val” ser till att endast ”de bästa” skolorna gynnas och gör profit på elevernas utbildning. Men vi frågar oss – är det inte betydligt lättare att bara upprätthålla en hög standard på alla skolor från början, och garantera det genom demokratisk kontroll?

Hur ska vi bekämpa fascism?

av Avanti Göteborg

Tid: torsdag 3 april 18:00
Plats: Campus Haga i sal B110

Efter mordförsöken i Malmö behövs ett möte för att diskutera grundläggande begrepp – vad är egentligen fascism? Hur uppstod den och hur ser den ut idag? Och hur kan man kämpa mot den? Behöver arbetarrörelsen ett mer organiserat självförsvar?

Ta med dina vänner och kom på diskussionsträff med MSG!
Vi ses som vanligt på Campus Haga i sal B110. Välkommen!

Ny nedläggning i Umeå: Förstatliga Volvo!

av Johan Nystedt


Den 16 oktober kallades anställda på Volvo i Umeå till möte. De informerades om att företaget ska flytta hyttillverkningen till Göteborg, att 500 arbetare skulle få gå och att åtminstone 100 till drabbas när flytten genomförts. Även i Göteborg kommer verksamheten skäras ner, då produktionen avvecklas från två monteringslinor till en. I slutändan kommer ungefär 700 svenska arbetare plus 200 i Belgien och Frankrike påverkas av Volvos beslut.

Kapitalismens dödskamp

av Avanti

I Sverige kontrollerar ett fåtal plutokrater våra liv. Välgörenhetsinstitutet Oxfam har räknat ut att 85 individer äger större rikedomar än vad halva jordens befolkning gör tillsammans. Detta är inte några “demokratiskt valda” politiker. Det handlar om denna världs härskare, de som äger de stora företagen och därigenom styr hela samhället. Det handlar om borgarklassen.

Assad-regimen – var den kom ifrån och vad den blivit

av Fred Weston

När vi nu ser en ny runda av imperialistisk aggression mot Syrien är det nödvändigt att gå tillbaka till grunderna. För att förstå ett fenomens nutid måste vi förstå dess historia. Detta är den tredje i en serie artiklar om Syrien.

Pariskommunens lärdomar

av Lev Trotskij

Den 18 mars var det jubileum för Pariskommunens födelse, där arbetarklassen för första gången i historien tog makten. Med anledning av detta återpublicerar vi detta klassiska verk av Lev Trotskij om kommunens lärdomar.

Fullborda arvet efter Chavez

av Alan Woods

Efter revolutionära ledares död blir det ofta deras öde att de som tidigare attackerat och svartmålat dem börjar hylla dem, samtidigt som man förvränger och urvattnar deras idéer. På detta sätt görs de ofarliga, precis som man kastrerar en stökig hankatt. Vad kommer Hugo Chavez öde bli? Kommer de begrava hans idéer tillsammans med honom? De som nu håller hyllningstal till Chavez – försvarar de verkligen hans idéer och försöker de genomföra dem i praktiken? Det är denna fråga varje ärlig försvarare av den bolivariska revolutionen ställer sig idag.

Piteå Marxistgrupp - Uppstartsträff: "Perspektiv för revolution"

av Avanti Piteå

Tid: måndag 24 mars 18:00
Plats: Piteå Stadsbibliotek

De senaste åren har vi sett revolutionära och förrevolutionära rörelser över hela världen. Den arabiska våren, greklandskrisen, resningar i Brasilien och Turkiet, demonstrationerna och bildandet av arbetarråd i Bosnien - händelser som visar hur plötsligt situationen i klasskampen kan förändras. Till synes små händelser , som höjda busspriser i Rio och rivningen av en park i Istanbul kan utlösa vågor av protester.

Prenumerera på innehåll