Kampen fortsätter – Intervju med två grekiska aktivister

av John Sandberg och Petra Edlund

Den ekonomiska krisen i Europa visar inga tecken på att försvinna, eller ens förmildras. I många länder har rapporter om krispaket, nedskärningar och åtstramningar blivit vardagsmat. Såväl marxister som seriösa borgerliga ekonomer är överens – detta är den antagligen värsta krisen för kapitalismen någonsin. Grekland har blivit krisens ansikte utåt, och landet är verkligen hårt drabbat. Regeringen har avgått och ersatts av en övergångsregering ledd av ekonomer.

Öppet möte: ACTA, fildelningen och socialismen

av Avanti Göteborg

Tid: lördag 10 mars 13:00
Plats: Viktoriahuset (Hpl Prinsgatan), Göteborg

De senaste åren har vi fått vänja oss vid att den så kallade upphovsrättsindustring genomför regelbundna attacker mot demokratin. De hävdar att "artisterna ska få betalt", men det enda de är intresserade av är att skydda sina egna profiter.

Samtidigt innebär den tekniska utvecklingen att en verklig möjlighet nu har öppnats för att ge alla obegränsad tillgång till kultur. Det enda som står ivägen är kapitalismens krav på privata vinster för ett fåtal.

Hur kan vi befria kulturen? Vad innebär en revolutionär kulturpolitik?

Avtalsrörelsen: Fight eller läggmatch?

av Simon Lundin

Avtalsrörelsen är i full gång. Efter många år av ökad samordning där LO facken kämpat för att försöka få till en gemensam förhandlingsordning i mars/april så bröts all samordning upp i förra avtalsrörelsen. Med olika längd på alla avtal så är det svårare att samordna än om alla förbund förhandlar samtidigt. Först ut i den nya rundan är de s.k. industriförbunden vars avtal gick ut den sista november. Efter dem kommer servicesektorn och sedan offentlig sektor.

(V)iktigare roll för Sjöstedt och Co att spela

av Christer Bengtsson

Vänsterpartiet valde Jonas Sjöstedt till partiordförande, precis som i stort sett alla medier förutspått. Vad som är hönan respektive ägget i den processen kan vi lämna därhän. Jonas Sjöstedt låter i hög utsträckning som en vänstersosse, och skiljer sig inte politiskt från Lars Ohly på något tydligt sätt. Det som skiljer Jonas Sjöstedt är möjligen det faktum att han inte tillhört det ledargarnityr som styrt Vänsterpartiet sedan Ohly tillträdde som partiordförande. Möjligen har Sjöstedt en mjukare syn på organisatoriska frågor, han har gjort uttalanden som antyder det.

Studiecirkel: Marxistisk filosofi och modern naturvetenskap

av Avanti Göteborg

Marxismens filosofi hjälper oss förstå allt från revolutionerna i arabvärlden, Occupy Wall Street och krisen i världsekonomin. Modern naturvetenskap verkar å andra sidan låna sig till allt från mysticism till legitimerande av klassorättvisor, rasism och kvinnoförtryck. Kan mötet mellan den marxistiska filosofin och naturvetenskapen utgöra basen för ett nytt och spännande genombrott i den vetenskapliga metodologin?

Tid: Onsdag 29 februari 17:45.
Plats: Samling i caféet på Chalmers Bibliotek.
Kom i tid! Vi går till en annan lokal kl 18.

På tröskeln till 2012: Än en gång om optimism och pessimism

av Alan Woods

För precis 12 månader sedan, i en artikel med rubriken "2011 – Optimism eller pessimism?", skrev jag följande: "Den första effekten av krisen blev ett chocktillstånd, inte bara för borgarklassen utan också för arbetarna. Det fanns en tendens till att man klamrade sig fast vid jobben och accepterade nedskärningar på kort sikt, särskilt som fackföreningarnas ledare inte erbjöd något alternativ. Men detta kommer ersättas av en allmän känsla av ilska och bitterhet, som förr eller senare kommer börja påverka arbetarklassens massorganisationer."

Occupy-rörelsen: Ungdomen drar slutsatser

av Hannes Oscarsson

Occupy-rörelsen är ett tecken på att vi nu går in i en ny period av kamp. Det kan vara början till ett nytt 1968. Liksom då är ungdomar och studenter de som är mest rörliga eftersom det är de som drabbas mest av krisen genom arbetslöshet, brist på bostäder och snåla studiemedel.

Ny generalstrejk i Belgien

av John Lyshag

Liksom i många andra europeiska länder försöker den belgiska regeringen ”lösa” sina statsfinansiella problem med attacker på välfärdssystemen. Som svar på detta genomförde tre belgiska centralorganisationerna med start på kvällen 29 januari en 24-timmars generalstrejk.

Till minne av Pierre Broué (1926-2005)

av Alan Woods

Vid sidan av Lenin var Trotskij den ryska revolutionens allra viktigaste ledare, och tillika en viktig marxistisk teoretiker. Efter Lenins död ledde han den så kallade vänsteroppositionen i dess kamp mot den framväxande byråkratin i Sovjetunionen, sovjetsystemets urartning och partidiktaturen. Nyligen gavs Pierre Broués Trotskij: en biografi ut i svensk översättning. Med anledning av detta publicerar vi här den dödsruna Alan Woods skrev till In Defence of Marxism vid Broués bortgång 2005.

Upprorets vindar: revolutionären Leo Trotskij

av Avanti Göteborg

Kapitalismens kris sveper över världen. Överallt ser vi frön till ett verkligt motstånd formeras: från de arabiska revolutionerna till Grekland och Occupy Wall Street. Det som i själva verket förbereds är revolution.

För hundra år sedan började den ryske revolutionären Leo Trotskij att formulera sina tankar om revolutionen och socialismen. Vilken betydelse har hans idéer och politiska gärning för dagens politiska händelser?

Inledare är historikern Håkan Blomqvist.

Fika och bokbord.

Göteborg
11 februari 14:00
Annedalsgården, Carl Grimbergsgatan 52 i Annedal

Välkomna!

Arr: Socialistiska Partiet, tidskriften Röda Rummet, Avanti!, Internationella Socialister, Marxistarkiv och Ordfront

Prenumerera på innehåll