Revolutionsåret 1917 - hundra år senare

av Revolution

Tid: lördag 1 april 11:10
Plats: Kulturhuset Furuvägen 41, 302 23 Halmstad

Revolutionsåret 1917 - hundra år senare

Revolution arrangerar en diskussion om ryska revolutionen på Socialistiskt Forum i Halmstad.

I den ryska revolutionen 1917 tog bönderna och arbetarna för första gången makten ifrån de gamla feodala och kapitalistiska härskarna, och påbörjade en utveckling av det eftersatta landet som saknar motstycke i historien. Genom den tidiga sovjetiska arbetardemokratin förbättrades arbetarnas villkor drastiskt, liksom kvinnornas och de förtryckta nationaliteternas rättigheter, trots att imperialisterna försökte krossa den unga arbetarstaten.

Hundra år senare är frågan om en socialistisk omvandling av samhället mer aktuell än någonsin. Den globala kapitalismens kris visar att systemet inte längre kan erbjuda ens bostäder, jobb eller välfärd. Kapitalismen måste bort.

Vilka lärdomar kan dagens revolutionärer dra från den ryska revolutionen? Vad kan vi lära oss av bolsjevikerna? Är det verkligen sant som borgarna säger att leninism och stalinism är samma sak? Och är inte tiden mogen för en ny oktoberrevolution?

-----

Varmt välkomna!

Frågor och mer information: info@marxist.se eller skriv i eventet.

För Facebook event se här.

Socialistiskt Forum i Halmstad.