Konst och revolution

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: onsdag 24 maj 18:00
Plats: Göteborgs universitet, Campus Haga, Sal B 110, Sprängkullsgatan 19

Konst och revolution

Kapitalismen är ett omänskligt system: kapitalismens kris innebär fattigdom och nödtorft för miljontals människor, och leder till att mängder av människor tvingas på flykt från imperialistiska krig. Men Marx förklarade att det kapitalistiska systemet även har en inneboende fientlighet mot grundläggande mänskliga verksamheter så som konst.

Konsten, som har en avgörande funktion i samhällets utveckling, har i alla klassamhällen varit av och till för den härskande klassen. Under kapitalismen är det få som har tid eller kraft att ägna sig åt att skapa eller rentav ta del av konst, och för kapitalisten är konsten först och främst en vara som kan köpas och säljas på marknaden: konstverk köps och låses in i privata samlingar, och konstnärliga talanger köps och exploateras, för att sedan glömmas bort när marknadens intresse svalnar.

För att förändra den rådande ordningen behövs inget mindre än en fullständig kulturell revolution. Men en kulturell revolution kan inte uppnås inom ramen för det kapitalistiska systemet, i vilket marknaden är lag och allt underordnas pengar och vinstjakt. En kulturell revolution är bara möjlig som ett resultat av en socialistisk revolution.
_____________

Plats: Sal B 110, Sprängkullsgatan 19

Hittar du inte? Ring: 076 764 33 20

Mötet anordnas av Marxistiska Studenter Göteborg, som är en oberoende kårförening. Du kan enkelt bli medlem när du kommer på våra aktiviteter och det kostar 50:­- / läsår.

På våra möten diskuterar vi frågor som rör historia, politik, ekonomi och filosofi utifrån ett marxistiskt perspektiv.

Alla är välkomna att ge förslag på diskussionsämnen för våra möten.

För frågor/synpunkter hör av dig till oss på msg@gota.gu.se

För Facebook evenemang se här.