Boklansering: nyutgåva av Lenins Staten och revolutionen

av Bokförlaget Stormklockan

Tid: torsdag 31 augusti 18:00
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Elektronvägen 2, 14149 Huddinge kommun

Boklansering: nyutgåva av Lenins Staten och revolutionen

"Allt vidunderligare blir det vidunderliga förtrycket av de arbetande massorna från statens sida, en stat som allt intimare sammansmälter med de allsmäktiga kapitalistförbunden."

Så står det skrivet i Vladimir Lenins förord till hans egen bok Staten och revolutionen. Boken såg dagens ljus 1917 och har kommit ut i många upplagor sedan dess. Nu, hundra år senare, ges den ut på nytt av bokförlaget Stormklockan, med ett förord av Alan Woods och i samarbete med Internationella Marxistiska Tendensen.

Alla intresserade är välkomna!

För en förhandsbeställning av boken klicka här.

För Facebook event se här.