Revolutionär kvinnokamp

av Marxistiska studenter stockholms universitet

Tid: onsdag 6 september 18:00
Plats: Stockholms universitet, Sal B413, Universitetsvägen 10, Stockholm

Revolutionär kvinnokamp

Kvinnans underordnade roll som mannens egendom, knuten till hemmet och sedd som mindre värd, är ett resultat av hur samhället har organiserats sedan de första klassamhällena uppstod. Hur uppstod kvinnoförtrycket och hur kan vi krossa det?

Som marxister måste vi alltid stå i första ledet i kampen för avskaffandet av alla förtryck. Vi vet att vi enbart kan avskaffa alla förtryck genom att avskaffa fötryckens materiella grund, klasssamhället och det kapitalitsiska systemet, genom en socialistisk revolution.

Välkommen på Marxistiska Studenters Stockholms öppna möte Kvinnokamp och klasskamp! För de som vill ses vi i bibloteket klockan 17:45, mötet börjar klockan 18:00 i sal B413.

För Facebook-event se här.