Marx hade rätt!

av Marxistiska Studenter Södertörn

Tid: torsdag 7 september 18:00
Plats: Södertörns högskola Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg, 141 89 Huddinge kommun

Marx hade rätt!

Det kapitalistiska systemet är i kris. Den ekonomiska återhämtningen vi upplever idag är svagare än den vi såg på 30-talet. Ingenting är löst.

Högern som i årtionden jublat över och prisat det kapitalistiska systemets slutgiltiga överlägsenhet står handlingsförlamade utan någon lösning.

Borgarklassens strateger har inte kunnat förutse de stora ekonomiska händelserna - krisen 2008 kom för dem som en chock.

Fler och fler människor världen över börjar inse att någonting är fundamentalt fel med dagens system. Politiska chocker som valet av Trump och Brexit-omröstningen speglar den enorma ilska och desperation som folk känner.

Men de politiska rörelserna går inte alls bara åt höger, vilket media ofta målar upp en bild av. I själva verket ser vi även hur vänsterreformister som hamnar i en opposition mot etablissemanget, så som Corbyn, Melenchon, Podemos, Sanders etc, kastas fram av massrörelser.

Tyvärr kan dessa vänsterreformister trots goda intentioner inte heller erbjuda någon lösning på det kapitalistiska systemets kris, av den enkla anledningen att de inte är beredda att bryta med detta system.

Intresset för Marx teorier ökar nu i takt med att allt fler förstår riktigheten i hans revolutionära teorier. Den enda lösningen är som Marx förklarar; en socialistisk revolution.

Marxistiska Studenter håller sitt första möte på Södertörn!
Temat är Marx hade rätt! Ylva Vinberg redaktör för marxist.se håller en inledning på ämnet därefter öppnar vi upp för en diskussion där alla frågor och reflektioner är välkomna!

Vi möts utanför biblioteket på Södertörn torsdag, den 7 september, klockan 17:45!

Om ni inte hittar ring 0737-793317.

För Facebook-event se här.