Imperialism, terrorism och krig

av Marxistiska studenter stockholms universitet

Tid: onsdag 15 november 18:00
Plats: Stockholms universitet, Sal B419, Universitetsvägen 10

Imperialism, terrorism och krig

Dagstidningarna tycks svämma över med rapporter från en alltmer kaotisk omvärld; de militära spänningarna bara ökar och bombattentaten avlöser varandra. I september genomfördes samtidigt NATO-övningen Aurora med regeringens goda vilja, då
de mäktigaste imperialistmakterna i världen tilläts öva i det "neutrala" Sverige.

De verkliga motiven bakom krigshandlingar ligger ofta gömda bakom åtskilliga lager propaganda. Vackra ord om fred och solidaritet har därför ingen verkan utan en förståelse för de grundläggande frågorna: Varför utbryter krig i vissa områden och inte andra? I vems intressen ligger blodspillet och vad är vägen ut?

Att svara på dessa frågor är omöjligt utan en grundlig analys av det kapitalistiska systemets natur. Det är nämligen där, och inte i huvudena på enskilda blodtörstiga makthavare, som roten till problemet ligger.

Välkomna till Marxistiska Studenters studentmöte om "Imperialism, terrorism och krig", 15/11 kl. 18:00 i sal B419 på Stockholms Universitet! De som vill ses utanför biblioteket 17:45.

För Facebook-event se här.