Filmvisning: Harlan County USA

av Marxistiska studenter stockholms universitet

Tid: onsdag 13 december 18:00
Plats: Stockholms universitet, Sal B419, Universitetsvägen 10

Filmvisning: Harlan County USA

Som julavslutning bjuder Marxistiska studenter in till visning av "Harlan County USA". Denna Oscar-belönade dokumentär skildrar gruvstrejken som i Harlan County, Kentucky år 1973, då gruvarbetarna och deras familjer kämpade mot omänskliga arbetsvillkor och löner. Filmen återger med en otrolig skärpa den underliggande klasskonflikten – hur arbetarnas strid för ett drägligt liv står mot kapitalisternas cyniska vinstjakt och den borgerliga statens repression.

Varmt välkomna!

______________________________________________________

Sal B419, Frescati

Mötet anordnas av Marxistiska Studenter. På våra SU-möten diskuterar vi frågor som rör historia, politik, ekonomi och filosofi utifrån ett marxistiskt perspektiv.

För Facebook-event se här.