Miljökatastrof eller socialism?

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: torsdag 14 februari 17:00
Plats: Medicinareberget, Medicinaregatan 3A, sal Ivan Ivarsson

Bild: Marxistiska Studenter Göteborg

Växthusgasutsläppen från de tre svenska storföretagen H&M, Ericsson och Electrolux är idag större än hela Sveriges samlade utsläpp. Miljö- och klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor. Det är en fråga som kräver ett svar, men som kapitalismen är oförmögen att hantera. Trots lägets allvarliga natur fortsätter utsläppen att öka. För att vända utvecklingen måste vi ta upp kampen mot det system som sätter kortsiktiga vinstintressen framför allt - på bekostnad av miljontals människor och livsbetingelserna för allt liv på planeten. Valet står mellan miljökatastrof eller socialism!

Kom på öppet möte med Marxistiska Studenter på Medicinareberget och diskutera hur vi bäst kämpar för att vända utvecklingen.

För Facebook-event se här.