Kvinnokamp och klasskamp

av Revolution

Tid: tisdag 12 mars 18:00
Plats: ABF, Nässjögatan 10

Bild: Revolution

Kvinnoförtrycket i världen är smärtsamt påtagligt i form av stora inkomstskillnader, diskriminering och sexualiserat våld. De förbättringar som tidigare vunnits står liksom resten av arbetarklassens reformer under attack från borgarklassen, med inskränkningar av aborträtten, dåliga arbetsförhållanden och en sjukvård i kris.

Men hur och varför uppstod kvinnoförtrycket, varför består det och hur kan vi en gång för alla krossa det?

Kampen mot alla former av förtryck har alltid varit en central fråga för den marxistiska rörelsen.
Bara genom en gemensam kamp mot kapitalismen kan vi avskaffa alla förtryck en gång för alla!

Kom och lyssna och diskutera!
Inga förkunskaper krävs.

Mötet hålls på ABF, Nässjögatan 10.

För Facebook-event se här.