Kvinnokamp & Klasskamp - Hur krossar vi kvinnoförtrycket?

av Marxistiska Studenter Stockholm

Tid: onsdag 13 mars 18:00
Plats: Stockholms universitet, Sal D255, Universitetsvägen 10 A

Kvinnokamp & Klasskamp - Hur krossar vi kvinnoförtrycket?

Kvinnans underordnade roll som mannens egendom, knuten till hemmet, är självklart ingenting som är inneboende i människans natur. Men hur uppstod kvinnoförtrycket och hur kan vi krossa det?

Kampen mot alla former av förtryck har alltid varit en central fråga i den marxistiska rörelsen. Här ges ett marxistiskt svar på hur man kan kämpa för förbättringar för kvinnor här och nu, men också hur denna kamp kan och måste kopplas till kampen för förtryckets fullständiga och slutgiltiga avskaffande.

Varmt välkomna att diskutera med oss!
Mötet tar plats i sal D255.

För Facebook-event se här.