Rapport från massdemonstrationerna i Göteborg under EU-toppmötet 15-16 juni 2001