Stöduttalande: Stoppa utvisningarna till Afghanistan! För öppna gränser och internationell solidaritet!

av Revolution
Sittstrejken. Foto: Sigrid Wikström

Sedan den 6 augusti har organisationen Ung i Sverige genomfört en sittstrejk i Stockholm för ett enda krav: Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Trots att Afghanistan räknas som ett av världens farligaste länder och att säkerhetsläget försämrats drastiskt där det senaste halvåret, har Migrationsverket gett avslag till nästan hälften av de afghaner som sökt asyl i Sverige under 2017.

Både Migrationsverket och regeringen avvisar kallt ungdomarnas krav. Regeringen hävdar att de inte kan besluta kring frågan eftersom det är myndighetens uppgift – trots att de dagligen fattar beslut om tusen andra saker som utförs av olika myndigheter. Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet har däremot ställt sig bakom kravet och kallat till en aktuell debatt i riksdagen.

I Stockholm attackerades sittstrejken av nazister från sekten Nordisk ungdom och var tvungen att flytta från Mynttorget till Medborgarplatsen. Men ungdomarna låter varken våld eller politikersvar skrämma dem, och strejken har istället spridits runtom i landet. Ung i Sverige uppmanar nu gymnasieungdomar att fortsätta strejken i klassrummet och på rasterna.

De ungdomar som leder och deltar i kampen visar en enorm beslutsamhet, engagemang och kämpaglöd. De är en inspiration för alla som vill stå upp mot den nuvarande rasistiska flyktingpolitiken.

Vi i Revolution stöttar helhjärtat kampen för att stoppa utvisningarna och erbjuder Ung i Sverige och de ungdomar som deltar i kampen all vår solidaritet. Vi kräver:

  • Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  • Öppna gränserna – låt alla som flyr hit få stanna! Refugees welcome – låt kapitalisterna betala!
  • Stoppa den svenska vapenexporten och imperialismens härjningar i Mellanöstern – orsaken till att folk måste fly!
  • Internationell solidaritet – för en socialistisk världsrevolution!

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 329 kr får du 10 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.