Storvarsel på Arbetsförmedlingen

av Erik Adolfsson
Foto: Albin Olsson/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Till följd av den nya M/KD-budgeten kommer Arbetsförmedlingen att varsla 4500 anställda.

Detta är en del av högerns plan att förstöra myndigheten till den punkt att den kan läggas ner. Att vanliga arbetare enkelt ska kunna hitta jobb är ingen prioritering för borgerligheten.

Bara en dryg tiondel av alla jobb förmedlas via Arbetsförmedlingen, enligt en undersökning av Sveriges Radio 2018, och nästan alla dessa förmedlas via platsbanken. Orsaken är åratal av nedskärningar och privatiseringar som förstört myndighetens förmåga att förmedla jobb.

De nya nedskärningarna kommer att innebära att majoriteten av landets 242 kontor kommer att stängas. Den nya Löfvenregeringen har symboliskt protesterat mot nedskärningarna, men samtidigt tvingats erkänna att de egentligen också planerar att lägga ner Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form – bara på lite längre sikt. Privata företag ska förmedla jobben, enligt överenskommelsen med Centern och Liberalerna. Detta passar borgarklassen väl – nu kan man även göra vinst på arbetslöshet!

Vi kräver att privatiseringen av Arbetsförmedlingen stoppas. Men i sista hand handlar inte problemen med arbetslöshet om förmedling, utan om att det inte finns tillräckligt många jobb. Kapitalismen i det tjugoförsta århundradet innebär ett ständigt hot om arbetslöshet, samtidigt som ett fåtal på toppen blir rikare. Den enda lösningen är socialistisk revolution.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 329 kr får du 10 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.