2018: Kris och klasskamp

av Internationella Marxistiska Tendensen
2018: Kris och klasskamp

I denna inledning från IMT:s världskongress 2018, diskuterar Alan Woods (redaktör för In Defence of Marxism) perspektiven för världsrevolution. Alan betonar den instabilitet och turbulens som vi kan se på världsskala, där situationen – och medvetenheten – ändras inom loppet av några dagar på basis av händelser.

Framförallt lyfter Alan fram Donald Trumps roll, vars okontrollerade beteende och agerande spär på den eld som redan rasar globalt som ett resultat av den kris som nu varat i ett årtionde. Framförallt noterar Alan att denna kris nu uttrycker sig i form av politiska kriser, då traditionella partier överallt har diskrediterat sig själva och genomfört åtstramningar. Det enda alternativet är att bygga en internationell revolutionär organisation som kan omkullkasta kapitalismen.

 

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 329 kr får du 10 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.