Amazon Labour Union: En historisk seger för den amerikanska arbetarklassen

av Lucas Pärnerteg

Morgonen 1 april firade arbetare vid Amazons varuhus JFK8 efter att ha röstat för bildandet av fackföreningen Amazon Labor Union. Medan ägaren Jeff Bezos, världens näst rikaste man, befann sig i rymden, organiserade sig hans arbetare för att slå tillbaka mot Amazons utsugning.

Krig, förstörelse och död: "en gyllene chans" för kapitalisterna

av Leo Marklund

Under kapitalismen finns det inga pengar till sjukhus när undersköterskorna frågar, men när generalerna ber om pengar till krig finns plötsligt hur mycket som helst. 2020 var världens totala militära utgifter de högsta sedan 1988, och allt pekar på en ytterligare skarp ökning under 2022. För den svenska vapenindustrin innebär krigets lidande och död ett guldläge att öka sina vinster. Som Lenin förklarade är krig förskräckligt – förskräckligt lönsamt.

Hur Militant byggdes – och förstördes

av Rob Sewell

Från en mycket liten grupp utan resurser utvecklades Militant till att bli den mest inflytelserika trotskistiska tendensen i Storbritannien sedan Trotskijs vänsteropposition. Tyvärr kom dess ledning senare att göra en ultravänsteristisk vändning som till sist förstörde tendensen. Rob Sewell, som var en del av oppositionen mot ledningens misstag, berättar hela historien i denna viktiga artikel, som ursprungligen publicerades 2005 och nu för första gången publiceras på svenska.

International Marxist University

av Internationella Marxistiska Tendensen

Tid: lördag 23 juli 12:00
Plats: Online / Motala

Världen befinner sig i djup kris. Kapitalismen och dess försvarare har visat sig oförmögna att förklara eller lösa de problem som arbetarklassen överallt står inför. Bara marxismens idéer erbjuder en förklaring och en väg framåt. Därför kan vi stolt tillkännage lanseringen av International Marxist University 2022, ett fyra dagars onlineevenemang som organiseras av Internationella Marxistiska Tendensen och behandlar den marxistiska teorins viktigaste idéer och hur vi kan använda dem för att förändra världen.

Klasskamp mot imperialismen – nej till Nato!

av Revolution (IMT)

Under mer än ett halvsekel har Nato som ett viktigt maktmedel för USA-imperialismen varit den starkaste kraften för fortsatt kapitalistisk utsugning, fattigdom och misär på planeten. Nu förbereder den svenska borgarklassen och regeringen öppet för att gå med.

Svenska perspektiv 2022

av Revolution (IMT)

Detta dokument antogs på Revolutions årsmöte i mars och skrevs innan kriget i Ukraina bröt ut. Det pekar ut de bakomliggande processerna: växande instabilitet, fortsatt ekonomisk kris med ökad inflation och borgarklassens försök i varje land att avleda arbetarklassens uppmärksamhet ifrån deras verkliga problem. Följden under den kommande perioden kommer att vara en skarp upptrappning av klasskampen.

Marxism eller libertarianism

av Adam Booth

Under den stormiga perioden i början av 1900-talet skakades kapitalismen av revolutionära omvälvningar, medan marxismens idéer tog kliv framåt i den europeiska arbetarrörelsen. För att svara på detta försökte en grupp intellektuella baserade i Wien att gå till teoretiskt angrepp mot marxismen. Å ena sidan försökte de "motbevisa" arbetsvärdeläran, som är nyckeln till Marx teorier. Å andra sidan försökte de "bevisa" att socialistisk ekonomisk planering i princip är omöjlig. I denna artikel besvarar Adam Booth deras argument och visar hur deras försök att omkullkasta marxismen i båda fallen utgjorde en reträtt från ett vetenskapligt och materialistiskt synsätt, till ett subjektivt idealistiskt förhållningssätt.

Tågvärdar ersätts med kameror: Seko måste mobilisera

av Vilmer Hammarberg och Elsa Rohlén

I juni 2021 beslutade trafiknämnden i Region Stockholm att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska ersättas med kameror. Detta är ytterligare ett steg i det led av nedskärningar som genomförts inom kollektivtrafiken under de senaste åren. Konsekvenserna är sämre service och ökad otrygghet på tågen, samt en ökad arbetsbörda för lokförarna. Den 5 mars organiserade SEKO Pendelklubb i Stockholm en demonstration mot försämringarna.

Entusiasm och kampvilja vid Revolutions årsmöte

av Revolution (IMT)

Under helgen samlades över hundra marxister på Revolutions årsmöte, i förberedelse för de revolutionära händelser som ligger framför oss både i Sverige och på världsskala.

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

av Friedrich Engels

Marxismen föll inte färdig ned från himlen, utan var kulmen på en lång historisk utveckling av det mänskliga tänkandet och vetenskapen. Här förklarar Engels hur Hegel och Feuerbach hade särskild betydelse för marxismens utveckling.

Prenumerera på innehåll