Svenska kapitalistklassens klimatnota

av Sanna Sahlin och Pär Bengtsson

Varje år gör den svenska borgarklassen vinster på att förstöra klimatet. De senaste åren har klimatnotan för ett 30-tal av Sveriges storföretag uppgått till 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, nästan nio gånger mer än hela Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Men inte ens en bråkdel av företagens klimatförstörelse syns i de svenska klimatmålen, utan tacksamt nog för borgarklassen tar målen bara hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser.

Vad är marxistisk ekonomi?

av Rob Sewell

Detta är det fjärde kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Bidragstak – illa förtäckt attack mot arbetare

av Malcolm Unge

Inför det stundande valet slår Moderaterna åter på stora trumman och mässar sitt sedvanliga mantra: det skall löna sig att arbeta. Detta är inget nytt, det var ett av slagorden man gick till val på redan 2018. Genom ett så kallat bidragstak – inte för de rika, utan för samhällets mest utsatta – vill de urholka sociala skyddsnät ytterligare och på så sätt tvinga folk att arbeta mer för mindre.

Hur imperialismen i väst banade vägen för kriget i Ukraina

av Niklas Albin Svensson

Allt eftersom bomber och raketer träffar ukrainska städer, blir arbetare världen över naturligtvis förskräckta över den död och förödelse som den ryska invasionen orsakar. Men den roll som den västerländska imperialismen spelat i konflikten förklaras aldrig av medier eller politiker, som tvärtom gör sitt yttersta för att dölja den.

Barnarbetet breder ut sig: ett symptom på ett sjukt system

av Andrea Patanè

Enligt en ny rapport från UNICEF utför 160 miljoner barn – vart tionde barn världen över – arbete som kan anses vara mentalt, fysiskt, socialt och moraliskt skadligt.

Färre IVA-platser avslöjar politikernas hyckleri

av Emma Oktyabrina Sturk

Sveriges intensivvårdsplatser är i dag färre än före pandemin. Redan då var vi det land med sämst vårdkapacitet i EU. Detta avslöjar politikernas prat om "satsningar", som i själva verket betyder fortsatta nedskärningar och ännu större börda på vårdpersonalen.

Vad är historiematerialism?

av Alan Woods

Detta är det tredje kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Sverigedemokraterna vill avskaffa skyddsombuden

av Elsa Rohlén och Emilia Enroth Henriksson

I Sverige måste det på varje arbetsplats med fler än fem anställda finnas ett skyddsombud, vars uppgift är att säkerställa att arbetsmiljön är så trygg som möjligt för arbetarna. Det kan till exempel handla om att förebygga olyckor på arbetsplatsen, att säkerställa arbetarnas trygga och rättvisa anställning och att fackliga avtal följs. Arbetare, organiserade genom fackförbund, väljer därför den arbetskamrat man tror bäst kommer kunna tillvarata ens intressen gentemot arbetsgivaren. Detta vill Sverigedemokraterna ändra på.

”Vi vill orka mer än jobba!” – kampen mot hälsoscheman fortsätter

av John Gordon

På typiskt nyspråk används nu så kallade ”hälsoscheman” i kommunala verksamheter runt om i landet för att ytterligare pressa vård- och omsorgsarbetare till bristningsgränsen. Revolution har besökt en demonstration i Trollhättan där arbetarna fått nog.

Krossa kvinnoförtrycket – krossa kapitalismen

av Revolution (IMT)

För att slå tillbaka mot nedskärningarna, privatiseringarna och alla de övriga försämringarna behövs inte fler jämställdhetsplaner, kvinnliga vd:ar och falska löften från politiker. I bästa fall är deras "satsningar" en droppe i havet i jämfört med behoven, och i värsta fall är de försämringar som presenteras som förbättringar. Det behövs inte mer prat: det behövs antikapitalistisk klasskamp för att avskaffa kvinnoförtrycket.

Prenumerera på innehåll