Allt färre hyresrätter – allt längre bostadsköer

av Lou Bågmark
Foto: Daniel Mott/Flickr (CC BY-SA 2.0)

"Bostadsmarknaden ser ut som den gör i Göteborg. Har du inte fem-sex år på Boplats så får du...alltså det är ju helt omöjligt. Är du inte mångmiljonär kan du inte köpa en lägenhet, du kan inte betala ockerpriser, du kan inte betala svarta hyror," förklarade den ensamstående pappan och vitvaruinstallatören Stefan Billberg för Uppdrag granskning. Bostadskrisen har blivit ett akut problem.

Av Svenska flerbostadshus är 69 procent hyresrätter. Men beståndet av hyresrätter har minskat sedan 1990-talet. Sedan 1990 har Sveriges bostadsbestånd vuxit med knappt 900 000 bostäder, varav endast cirka 226 000 var hyreslägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har sedan 1990-talet förlorat allt statligt stöd och sedan 2011 tvingas de att bedriva sin verksamhet affärsmässigt med höga avkastningskrav.

Även om det fortfarande byggs många lägenheter är hyrorna ofta så höga att få har råd med dem. Och nu planerar regeringen att införa marknadshyror på nybyggnationer, vilket är första steget mot att införa marknadshyror för alla hyreslägenheter. Samtidigt sker det en utförsäljning av de allmännyttiga hyresrätterna för att öka de kommunala bostadsbolagens avkastning. Detta sker genom ombildningar till bostadsrätter eller försäljning till privata fastighetsbolag. De privata fastighetsbolagen renoverar ofta lägenheterna för att kunna höja hyran för att på så sätt öka vinsten på hyresrätterna.

Minskningen av hyresrättsbeståndet har lett till långa bostadsköer för hyresrätter med förstahandskontrakt. I storstäderna ligger den genomsnittliga kötiden på runt 7–15 år för en lägenhet.

Situationen på bostadsmarknaden tvingar allt fler till andrahandsmarknaden med osäkra kontrakt och ockerhyror eller att bo inneboende hos föräldrar eller andra. Enligt en granskning gjord av SVT:s Uppdrag granskning ökar antalet "strukturellt hemlösa", alltså människor som är hemlösa trots att de inte har några sociala problem.

Alla borde ha rätt till en bra bostad för en rimlig hyra men detta är en omöjlighet i kapitalismen där vinstkraven alltid kommer i första hand. Arbetarrörelsen måste ta strid för en socialistisk bostadspolitik och kräva ett förstatligande av bostadsföretagen och ett nytt miljonprogram för att bygga bort bostadsbristen en gång för alla.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 11 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.