Arbetarklassens och ungdomens marxistiska röst

Bild: Niki Brodin Larsson/Revolution

För bara 25 kr/månad får du hem Revolution elva gånger om året. För några kronor extra får du nu dessutom även Internationella marxistiska tendensens kvartalsvisa teoretiska magasin – Till marxismens försvar – en djupdykning i revolutionär teori för dig som vill förändra världen. 

Revolution berättar månatligen om arbetares och ungas verkliga situation. Vi vill vara närvarande vid strejker, demonstrationer och all slags klasskamp för att lyssna och sprida erfarenheterna vidare. Vi analyserar de ekonomiska förutsättningarna för klasskampen, situationen i arbetarrörelsen – och avsätter alltid ett antal sidor till klasskampens framsteg internationellt, liksom fördjupningar i marxistisk teori och arbetarhistoria. 

Bild: Revolution

Till marxismens försvar skrivs av de ledande teoretikerna i Internationella marxistiska tendensen, och distribueras på olika språk över hela världen var tredje månad. Den är fullpackad med filosofi, historia, naturvetenskap, fördjupningar i nuvarande händelser – och så vidare. Den är ett måste för alla som vill få en djupgående förståelse för marxismens revolutionära idéer idag.

För att göra båda magasinen så lättillgängliga som möjligt för våra läsare, ger vi särskilda rabatter för dig som vill prenumerera på båda tidningarna: via autogiro eller genom att köpa ett antal nummer i förskott. Billigast är autogiro, som inte bara är enkelt och praktiskt för dig – utan också ger oss en stabil bas för vår utgivning. 

Välj ett alternativ i listan nedan:

Autogiro:
- Revolution: 25 kr/månad
- Till Marxismens försvar: 20 kr/månad
- Revolution och Till marxismens försvar: 40 kr/månad

Plusgiro eller Swish:
- Revolution: 379 kr för 12 nr
- Till marxismens försvar: 199 kr för 4 nr
- Revolution och Till marxismens försvar: 499 kr för 12 + 4 nr

Till vem ska tidningen skickas?