Historia & Teori

Klimatkrisen: direkt aktion eller klasskamp

av Lucas Pärnerteg

Att kapitalismen håller på att förstöra hela vår planet blir uppenbart för allt fler, men den stora frågan är: hur ska vi kämpa tillbaka?

Är detta globaliseringens slut?

av Niklas Albin Svensson

I maj 2022 meddelade BlackRocks VD att "den ryska invasionen av Ukraina har satt stopp för den globalisering vi sett de senaste trettio åren". Han har utan tvekan en poäng. Kriget i Ukraina har gjort att de konflikter som under en tid byggts upp mellan stormakterna nu ställts på sin spets.

Klasskamp mot förtryck – kämpa för kommunism!

av Revolution (IMT)

Kvinnoförtrycket kan inte reformeras bort eller utbildas bort med genuspedagogik. I stället för fler jämställdhetsplaner och tomma ord från politikerna behövs masskamp och revolution.

Tusentals ungdomar demonstrerar i Baskien för socialism

av Laida López

28 januari hölls stora demonstrationer i Bilbao och Iruña (Pamplona) under parollen "Arbetarungdom i kamp mot chefernas och makthavarnas offensiv!" Omkring 7000 personer deltog i de två demonstrationerna med ett tydligt syfte: fördöm arbetarklassens levnadsvillkor, organisera självständigt, och kämpa för socialism. 

Den stora skogsarbetarstrejken 1975

av Benjamin Roobol och Oscar Gunnarsson

"Våra motståndare är starka. De kan jämte sina bundsförvanter ställa hela det svenska kapitalistiska systemet mot oss ... Men vi räds inte denna starka motståndare. Vi har nämligen en kraft att sätta emot som ingenting kan krossa, om vi bara lyckas mobilisera den i största utsträckning: ARBETARSOLIDARITETEN!"

Så uttalade sig stormötet i Älvsbyn under upptakten till Skogsarbetarstrejken 1975, som var den dittills största segerrika strejken i Sveriges historia. Vid strejkens höjdpunkt hade 15.000 skogsarbetare lagt ned sitt arbete och över hela landet samlades det in pengar och hölls solidaritetsmöten. Skogsarbetarna var tvungna att inte bara kämpa emot kapitalisterna utan också mot sin egen förbundsledning, som vid varje steg försökte hålla tillbaka kampen.

Trotskij om organisatoriska frågor

av Fred Zeller

Följande text är en översättning av utdrag från Trois points c'est tout av Fred Zeller (1912–2003). Efter hans diskussioner med Trotskij vanns Zeller över från Marceau Piverts centristiska flygel till bolsjevik-leninisterna. Denna text ger en viktig inblick i Trotskijs synsätt på och tankar kring en rad olika frågor, inklusive de organisatoriska frågor som trotskisterna stod inför.

James Webb-teleskopet: en inblick i ett universum som är oändligt i tid och rum

av David García Colín och Vincent Angerer

Trettio år efter att Hubbleteleskopet skickades upp har dess efterföljare, James Webb-teleskopet, satts i drift. Big bang-kosmologer förväntade sig att det skulle visa unga galaxer som bildats en kort tid efter universums "begynnelse". Men efter att ha skådat djupt in i kosmos skickar James Webb-teleskopet tillbaka bilder som utmanar den etablerade kosmologin. Datan vittnar om ett universum som är oändligt i tid och rum.

Doktor Doom förutspår mörka tider för kapitalismen

av Alan Woods

Nouriel Roubini är en intressant och okonventionell borgerlig ekonom. Han är mest känd för ha förutspått finanskrisen 2008, vilket gjorde honom impopulär hos andra ekonomer, som inte kunde förutspå någonting.

Inflationen och kampen för löneökningar

av Fredrik Albin Svensson

För arbetare världen över orsakar prisökningarna att levnadskostnaderna ökar på ett katastrofalt sätt. I Sverige har borgarklassen dragit igång en kampanj för att hindra arbetare från att kräva kompensation, med argumentet att löneökningar bara gör inflationen värre. Detta är det svar arbetarrörelsen borde ge.

Marxism och anarkism

av Alan Woods

17 september 2011 bröt den första Occupy Wall street-protesten ut under parollen "We are the 99%". Detta satte fingret på att en procent av USA:s befolkning ägde mer än de resterande 99 procenten tillsammans. Inom tre veckor hade protesterna spridit sig till över 600 områden i USA och totalt 82 olika länder. Men dominerad av anarkistiska metoder och i ändlösa diskussioner hade rörelsen i praktiken dött ut redan vid årets slut. Denna text skrevs av den brittiske marxisten Alan Woods mitt under händelserna, och ger ett heltäckande revolutionärt svar på anarkismens idéer.

Prenumerera på innehåll