Historia & Teori

Vi blir fattigare – bryt dödläget!

av Fredrik Albin Svensson

Med en inflation på över sex procent, har de flesta bara på ett år tappat köpkraft som motsvarar flera hundra kronor i månaden – och detta är bara början. Samtidigt kan många vänta sig räntehöjningar som kommer att drabba hårt. Borgarklassen och arbetarrörelsens ledare verkar ense om att arbetarklassen ska betala. Vi säger tvärtom: arbetarklassen måste försvara sig, och vi gör det med klasskamp.

Rosa Luxemburg och bolsjevikerna: att slå hål på myterna

av Fred Weston och Parson Young

Rosa Luxemburg framställs ofta som motståndare till den ryska oktoberrevolutionen, som representant för en "mjukare" och mer "antiauktoritär" marxism i motsats till den som Lenin och bolsjevikerna påstås ha stått för. I den danska marxisten Marie Frederiksens nya viktiga verk The Revolutionary Legacy of Rosa Luxemburg som nu publiceras på Wellred Books blir dessa myter grundligt besvarade. Fred Weston och Parson Young ger här en introduktion till denna viktiga diskussion.

Förenta Nationerna: ett verktyg för imperialismen

av Daniel Morley

Utrikespolitiken är alltid en förlängning av inrikespolitiken. De borgerliga politiker som skär ner i välfärden, attackerar fackförbund och kväser protester här hemma, använder samma metoder utomlands i sin jakt på att öka bankernas och storföretagens vinster. "Diplomati" är bara ett sätt att dela upp bytet från utsugningen av världens arbetare, särskilt i de forna kolonierna. FN är inget mer än ett forum för denna världsdiplomati.

Behovet av en international

av Ted Grant (1943)

Den tredje internationalen skapades av Lenin och Trotskij som ett verktyg för världsrevolutionen. Den föddes under de revolutionära omvälvningar som följde på det förra världskriget och inspirerades av den ryska revolutionens seger.

Hur Militant byggdes – och förstördes

av Rob Sewell

Från en mycket liten grupp utan resurser utvecklades Militant till att bli den mest inflytelserika trotskistiska tendensen i Storbritannien sedan Trotskijs vänsteropposition. Tyvärr kom dess ledning senare att göra en ultravänsteristisk vändning som till sist förstörde tendensen. Rob Sewell, som var en del av oppositionen mot ledningens misstag, berättar hela historien i denna viktiga artikel, som ursprungligen publicerades 2005 och nu för första gången publiceras på svenska.

Marxism eller libertarianism

av Adam Booth

Under den stormiga perioden i början av 1900-talet skakades kapitalismen av revolutionära omvälvningar, medan marxismens idéer tog kliv framåt i den europeiska arbetarrörelsen. För att svara på detta försökte en grupp intellektuella baserade i Wien att gå till teoretiskt angrepp mot marxismen. Å ena sidan försökte de "motbevisa" arbetsvärdeläran, som är nyckeln till Marx teorier. Å andra sidan försökte de "bevisa" att socialistisk ekonomisk planering i princip är omöjlig. I denna artikel besvarar Adam Booth deras argument och visar hur deras försök att omkullkasta marxismen i båda fallen utgjorde en reträtt från ett vetenskapligt och materialistiskt synsätt, till ett subjektivt idealistiskt förhållningssätt.

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

av Friedrich Engels

Marxismen föll inte färdig ned från himlen, utan var kulmen på en lång historisk utveckling av det mänskliga tänkandet och vetenskapen. Här förklarar Engels hur Hegel och Feuerbach hade särskild betydelse för marxismens utveckling.

Vad är marxistisk ekonomi?

av Rob Sewell

Detta är det fjärde kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Vad är historiematerialism?

av Alan Woods

Detta är det tredje kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Krossa kvinnoförtrycket – krossa kapitalismen

av Revolution (IMT)

För att slå tillbaka mot nedskärningarna, privatiseringarna och alla de övriga försämringarna behövs inte fler jämställdhetsplaner, kvinnliga vd:ar och falska löften från politiker. I bästa fall är deras "satsningar" en droppe i havet i jämfört med behoven, och i värsta fall är de försämringar som presenteras som förbättringar. Det behövs inte mer prat: det behövs antikapitalistisk klasskamp för att avskaffa kvinnoförtrycket.

Prenumerera på innehåll