Hugo Chavez har dött - länge leve den venezuelanska revolutionen!

av Hands Off Venezuela
Hands off Venezuela

Idag, den 5 mars kl. 04:25 lokal tid, dog Venezuelas president Hugo Chavez. Detta meddelade vice presidenten Maduro.

Tidigare på dagen hade ett gemensamt möte mellan regeringen, militärens överkommando och landets 20 PSUV-guvernörer beslutat att vidta en rad åtgärder mot den kampanj av destabilisering och sabotage som utförs av oligarkin och imperialismen. Särskilda uttalanden gjordes om åtgärder mot sabotaget av elnätet och sabotaget av ekonomin. Det meddelades också att två tjänstemän vid USA:s ambassad i Venezuela, flygvapnets attaché och hans medhjälpare, har utvisats ur landet då de har försökt att kontakta venezuelansk militärpersonal i syfte att organisera en konspiration mot den demokratiskt valda regeringen.

Även om regeringen redan igår hade rapporterat nyheten om en försämring av Chavez hälsa, med en ny och svår luftvägsinfektion och även om Chávez har kämpat mot cancer under de senaste två åren, kom meddelandet om hans död som en chock.

Rapporter talar om människor som brister i gråt på gatorna eller helt enkelt bara står tysta. Så snart presidentens död blivit känd började folk att samlas på Bolivartorgen i stads- och bycentrum över hela landet.

Tusentals har redan samlats på Bolivartorget i Caracas, och de marscherar mot presidentpalatset Miraflores. De ropar revolutionära slagord som "ett förenat folk kommer aldrig att besegras", "de [imperialisterna, övers. anm.] ska inte komma tillbaka" och "kampen fortsätter".

Kampanjen Hands off Venezuela inrättades för tio år sedan i syfte att försvara den Bolivarianska revolutionen som leddes av president Hugo Chávez. Under det senaste decenniet, och ännu längre tillbaka, har Chávez och det revolutionära folket i Venezuela varit en inspiration för alla oss som kämpar mot imperialismen, kapitalismen och för en bättre och mer mänsklig värld, socialismen.

Just nu vill vi sända vårt djupa deltagande till det Bolivarianska folket och myndigheterna. Vi vädjar till arbetarna, ungdomar och progressiva människor i världen att fördubbla engagemanget för att försvara den venezuelanska revolutionen från utländska imperialistiska interventioner och även från sina egna interna fiender. Som Chávez sade en gång, är det bästa sättet att försvara den bolivariska revolutionen att sprida den också till våra egna länder.

  • Leve den Bolivarianska revolutionen!
  • Hands Off Venezuela!
  • No volverán!

Översatt av Avanti!

Källa: Hands Off Venezuela!

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 12 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.