Demonstrera på första maj med Revolution & Marxistiska Studenter

av Marxistiska Studenter Stockholm

Tid: onsdag 1 maj 12:30
Plats: Medborgarplatsen

Bild: Marxistiska Studenter

Vi går i Vänsterns tåg från Medis till Kungsträdgården. Vi ses 12:30 på medborgarplatsen för vid vår banderoll med texten "Socialism i vår livstid".

Det kapitalistiska systemet är inne i sin djupaste kris någonsin. Det märks överallt. Nedskärningar som lett till en kris i vården, försämringar av arbetarnas villkor och samtidigt som allt fler dör på jobbet. Sjuka utförsäkras och pensionärer lever i fattigdom. Allt detta motiveras med att det inte finns pengar men samtidigt finns det ändå 100 miljarder som de svenska bankerna plockar ut i vinst.

Samma sak ser vi på världsskala: flyktingkatastrof till följ av imperialismens brott, miljontals människor som svälter, och samtidigt äger de 8 rikaste kapitalisterna lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning.

Systemet är bankrutt. Dessutom hotar kapitalisternas jakt på ökad vinst nu hela våran överlevnad när klimatet förstörs. 100 företag är skyldiga till 71% av alla utsläpp. Kapitalismens tid är förbi och detta system har bara misär att erbjuda. Men kapitalismen som system har inte bara skapat lidande – utan den har också skapat möjligheten att bygga en ny värld. Kapitalismen har skapat en kraft, sin egen dödgrävare, som har makten att avskaffa systemet och istället skapa en socialistisk värld. Den har skapat arbetarklassen: klassen som skapar allt i vår värld. 1 maj är arbetarklassens dag.

På 1 maj samlas vi under parollen: Socialism i vår livstid. Gå med oss i Revolution och Marxistiska studenter i Vänsterns tåg och sprid vår paroll om att vår tid är nu, att vi kämpar för socialism istället för kapitalism, inte senare utan nu. Vi kämpar för socialism i vår livstid!

För Facebook-event se här.