Demonstrera på första maj med Revolution & Marxistiska Studenter

av Marxistiska Studenter Umeå

Tid: onsdag 1 maj 13:00
Plats: Döbelns park

Bild: Marxistiska Studenter

Demonstrera med Revolution och Marxistiska studenter på första maj!

Första maj är arbetarrörelsens viktigaste högtid. 30 år av nedskärningar i Sverige har lett till att fler och fler ifrågasätter det här systemet som skapar fattigdom, klassklyftor och miljöförstöringar. I år har den Socialdemokratiska regeringen gått med på att genomföra ännu fler försämringar för arbetarklassen, försämringar som slår hårdast mot de mest utsatta - ungdomar, sjukskrivna, asylsökande och nyanlända.

Vi kämpar för ett demokratiskt samhälle med en planerad ekonomi - för majoritetens behov istället för ett fåtal kapitalisters vinst. Det här går bara med en grundläggande förändring av hela systemet - en revolution. På första maj demonstrerar vi mot nedskärningarna, mot högern, rasismen och sexismen, och mot källan till allt detta - det kapitalistiska systemet! För socialism i vår livstid!

Vi arrangerar första maj tillsammans med Samling vänster. Här är det samlade evenemanget för demonstrationen.

Vi samlas 13:00 i Döbels park. Demonstrationståget avgår 14:15.

För Facebook-event se här.

Dagen efter, den 2:a maj, anordnar vi ett möte på Umeå universitet, med just ämnet Socialism i vår livstid.

Marxistiska studenter är en del av Revolution, som kämpar för att bygga en revolutionär marxistisk tendens i den svenska arbetarrörelsen. Vi gör det genom att delta i demonstrationer, strejker, genom politiska diskussioner och framförallt genom att förstå samhället med hjälp av den marxistiska metoden. Läs mer om oss här.