Socialism i vår livstid!

av Revolution

Tid: torsdag 2 maj 18:00
Plats: ABF, Nässjögatan 10.

Bild: Revolution

Ekonomisk kris, stora klassklyftor, svält, krig och miljökatastrofer. Kapitalismen har skapat problem som inte kan lösas inom dess ramar. Om mänskligheten ska ha en framtid måste vi avskaffa kapitalismen med en socialistisk revolution, och ersätta den med ett demokratiskt planerat, jämlikt samhälle.

Men hur kan vi skapa socialism i vår livstid? Kom och diskutera med oss!

Inga förkunskaper krävs. Kom gärna lite innan, vi säljer fika och marxistisk litteratur!

Mötet hålls på ABF, Nässjögatan 10.

För Facebook-event se här.