Socialism i vår livstid!

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: lördag 4 maj 14:00
Plats: Viktoriahuset, Linnégatan 21

Bild: Marxistiska Studenter

Nedskärningar och arbetslöshet drabbar allt fler, samtidigt som storföretagen och bankerna fortsätter att göra rekordvinster. Åtta personer äger lika mycket som halva jordens befolkning, och unga som växer upp idag är den första generation i modern tid som har sämre förutsättningar än sina föräldrar. I land efter land, från Algeriet och Sudan till USA, ser vi samtidigt att arbetare och unga tar upp kampen för ett annat samhälle. Men kampen för att förändra samhället måste samtidigt vara en kamp mot det kapitalistiska systemet.

Så länge resurserna är koncentrerade i händerna på ett fåtal kapitalister kommer de aldrig att kunna användas för att möta de behov som faktiskt existerar. För att utrota svält, fattigdom och krig, och för att förhindra en klimatkatastrof som i förlängningen hotar hela den mänskliga civilisationen, så måste vi ta kampen för socialism i vår livstid.

Varmt välkomna till Marxistiska Studenters öppna möte i Viktoriahuset den 4 maj!

För Facebook-event se här.