Kapitalismens krig mot flyktingar

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: torsdag 16 maj 17:00
Plats: Viktoriahuset, Linnégatan 21

Bild: Marxistiska Studenter Göteborg

EU-valet närmar sig, och medan debatten rasar kring värnandet av det "fria Europa" fortsätter flyktingar att drunkna på Medelhavet. Människor som flyr från fattigdom och imperialistiska krig möts vid EU:s gränser av taggtråd och en inhuman flyktingpolitik. Vidare beräknas hela 200 miljoner klimatflyktingar ha tvingats lämnat sina hem redan år 2050.

Resurserna finns för att hjälpa dessa människor, men så länge de är uppbundna i privata ägandeformer kommer de aldrig användas i detta syfte. Rasism och fortsatt mänskligt lidande är det enda kapitalismen har att erbjuda.

Refugees Welcome! Låt kapitalisterna betala! - Är det socialistiska svaret.

Varmt välkommen på öppet möte där vi diskuterar kapitalismens krig mot flyktingar och det socialistiska alternativet!