Öppet möte: Prides revolutionära historia

av Revolution

Tid: tisdag 18 juni 18:00
Plats: ABF, Nässjögatan 10.

Bild: Revolution

Diskriminering och strukturellt förtryck är något som drabbar många grupper i samhället: kvinnor, invandrare och inte minst HBTQ-personer. Det sker i form av både verbalt och fysiskt våld, liksom fördomar, tystnad och sämre möjligheter till arbete och bostad.

Många saker har successivt blivit bättre men det betyder inte att det är bra. Vi lever i ett klassamhälle där den rikaste procenten tjänar på att alla typer av förtryck upprätthålls inom arbetarklassen.
Vi kan dock som enad arbetarklass avskaffa klassamhället och med det alla former av förtryck.

Kom och lyssna och diskutera med oss!

Inga förkunskaper krävs. Kom gärna lite innan, vi säljer fika och marxistisk litteratur!

Mötet hålls på ABF, Nässjögatan 10.

För Facebook-event se här.