För en socialistisk världsrevolution!

av Marxistiska Studenter Umeå

Tid: onsdag 4 december 18:00
Plats: Samhällsvetarhuset, sal s201, Umeå universitet

Bild: Marxistiska Studenter Umeå

2019 har varit ett dramatiskt år. Vi har sett revolutionära rörelser, mäktiga massdemonstrationer och strejker i flera länder. I Iran, Frankrike, Sudan, Hong Kong, Irak, Spanien, Chile och Ecuador har massorna rest sig och kämpat tillbaka mot kapitalismens orättvisor - mot diktatur, nedskärningar, och attacker på arbetares rättigheter.

Massornas missnöje tar sig olika uttryck på olika platser, men det är tydligt att det pågår en radikalisering bland arbetare och ungdomar i hela världen. Ingenting har lösts sedan krisen 2008, och nu är en ny ekonomisk nedgång på väg. De pågående massrörelserna är som förskalv innan den kommande jordbävningen.

Välkommen till det här mötet med Marxistiska studenter, där vi kommer att diskutera dessa rörelser, och hur vi kan genomföra en socialistisk revolution i hela världen!

---

Den här aktiviteten anordnas av Marxistiska studenter. Vi är en del av Revolution, som kämpar för en internationell socialistisk revolution. På våra möten diskuterar vi ämnen som historia, politik, ekonomi och filosofi utifrån ett marxistiskt perspektiv.

Inga förkunskaper krävs. Kom gärna lite innan mötet börjar, vi har fika och marxistisk litteratur!

Gilla oss på Facebook för att ha koll på våra kommande aktiviteter!

Läs mer om eventet här!