Öppet möte: Så krossar vi kvinnoförtrycket

av Revolution

Tid: onsdag 11 mars 18:00
Plats: Viktoriahuset (Hagabion), Linnégatan 21

Bild: Revolution

Kvinnor får bara 77 procent av männens löner i Sverige. För fyra av tio kvinnor är pengar är en starkt bidragande orsak till att man stannar kvar i en dålig relation. I hemmet utför kvinnor majoriteten av det obetalda arbetet.

Många politiker slänger sig med ord som "feminism" och "jämställdhet" – samtidigt som de låter villkoren försämras för kvinnor i välfärden, kvinnliga pensionärer, kvinnor med visstidsanställningar, och så vidare. Denna politik dikteras inte av någon önskan om frigörelse, utan av borgarklassens intressen.

Om man menar allvar med att kämpa mot kvinnoförtrycket, skulle en början kunna vara:

  • Lika lön för lika arbete omedelbart.
  • Ta tillbaka nedskärningarna: Anställ minst 300 000 personer ytterligare i välfärden.
  • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
  • Rätt till heltid.
  • Massiva investeringar i bostäder, infrastruktur och grön teknik för full sysselsättning. Ingen ska stanna med en våldsam man för att man är i ekonomisk beroendeställning.

Allt detta skulle vara en del i kampen mot kapitalismen, som har förtrycket mot personer på basis av kön och sexuell läggning inbyggt i sitt DNA. Vi kämpar därför också för en socialistisk revolution, för att ta makten från den superrika klicken i samhällets topp.

Vill du ta strid mot kvinnoförtrycket? Vill du krossa kapitalismen, eller är du bara intresserad av att veta mer? Varmt välkommen till det öppna mötet "Så krossar vi kvinnoförtrycket!", onsdag 11 mars klockan 18:00 på Viktoriahuset (våning 4).

Har du frågor? Skriv till oss på Facebook, eller mejla till info@marxist.se.

Läs mer om eventet här!