Studiecirkel online: Reformer eller revolution

av Marxistiska Studenter Halmstad och Marxistiska Studenter Helsingborg

Tid: torsdag 9 april 18:00
Plats: Zoom

Bild: Marxistiska Studenter Helsingborg

Samhället befinner sig i en djup och kostsam kris. Coronaviruset sprider sig i hela världen och människor dör i allt större antal. Staten går in med hundratals miljarder för att rädda företag, men hittills bara en extra miljard till sjukvården. Samtidigt vill storföretag dela ut mångmiljardbelopp till sina aktieägare som vanligt. Tusentals arbetare förlorar sina jobb. När krisen är över kommer vanligt folk - studenter, ungdomar arbetare och pensionärer - att förväntas betala för statens enorma underskott genom ännu fler nedskärningar i välfärden.

Det är tydligare än någonsin hur ruttet det kapitalistiska systemet är. Marxister begränsar sig inte till vad systemet kan leverera utan lägger fram krav och argument som tydliggör att en socialistisk revolution är nödvändig. Ett av de mer kända exemplen på ett sådant politiskt program är det så kallade Övergångsprogrammet som Trotskij skrev 1938.

På detta möte börjar vi med att berätta lite om varför det är relevant att läsa Övergångsprogrammet idag, vad vi kan lära oss av det och ger exempel på vilka motsvarande krav som marxister lägger fram i den nuvarande krisen. Tanken är att vi efter första mötet läser Övergångsprogrammet, och diskuterar innehållet under nästa möte.

Eftersom vi inte kan ha fysiska möten på grund av smittorisken, kommer mötet att hållas över Zoom. Instruktioner om hur du loggar in kommer senare.

Läs mer om eventet här!