Staten och revolutionen

av Revolution

Tid: torsdag 28 maj 18:00
Plats: Zoom

Bild: Revolution

Välkommen till den tredje träffen för Marxistiskt Universitet – för arbetare och unga!
Anmäl dig här: https://forms.gle/1QBr5LmiD1JUCozH8

Målet med skolan och universiteten under kapitalismen är i sista hand att skapa foglig och effektiv arbetskraft åt borgarklassen. Marxistiskt Universitet – för arbetare och unga – är däremot startat av Revolution för att förbereda borgarklassens störtande.

På den andra träffen kommer vi att diskutera Staten och revolutionen.

"Lagen förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd", skriver Antol France. Under kapitalismen påstås vi alla vara lika inför lagen, men i själva verket skyddar staten de rikas intressen. Det syns inte minst under den nuvarande pandemin, då regeringar, centralbanker och myndigheter världen över hittills pumpat ut 17 500 miljarder dollar till företagen – samtidigt som miljoner arbetslösa lämnas på bar backe.

Men hur ska vi avskaffa den borgerliga staten? Och hur ska samhället och staten se ut när arbetarklassen tagit makten och börjat bygga socialism?

Elsa Rohlén från Revolution inleder diskussionen. Efter inledningen delas vi upp i mindre grupper för att kunna diskutera fritt. Mötet är gratis och hålls via programmet Zoom.

Mötet kräver inga förkunskaper eller förberedelser. Men om du vill läsa mer, tipsar vi om: https://www.marxist.se/inledning-staten-och-revolutionen-statens-roll-oc...

För dig som vill fördjupa dig, rekommenderar vi Lenins klassiker Staten och revolutionen:
https://www.stormklockan.nu/staten-och-revolutionen-319

Frågor? Skriv till oss på Facebook eller mejla info@marxist.se.

Gå även med i vår Facebookgrupp Marxistiskt Universitet – för arbetare och unga för att kunna ta del av lästips och annat.

Läs mer om eventet här!