Internationellt stormöte: Trotskijs idéer mer relevanta än någonsin

av Internationella Marxistiska Tendensen

Tid: torsdag 20 augusti 17:00
Plats: Online

Internationellt stormöte: Trotskijs idéer mer relevanta än någonsin

Mötet är på engelska och kommer att visas live på Facebook och YouTube.

Facebook-event: Trotsky's ideas more relevant than ever - International Rally

Den 20 augusti är det 80 år sedan mordet på den ryske revolutionären Leo Trotskij utfört av en stalinistisk agent i Mexiko. Internationella Marxistiska Tendensen organiserar ett stormöte för att fira Trotskijs liv och idéer, som är mer relevanta idag än någonsin.

Vi kommer att visa filmmaterial och Alan Woods från Internationella Marxistiska Tendensen kommer att tala. Vi kommer också att få höra ett särskilt meddelande från Esteban Volkov, Trotskijs barnbarn, som har gjort ett utmärkt arbete i att bevara arvet efter den Gamle Mannen.

 

-----------------------------------

English

August 20 marks 80 years since the assassination of Russian revolutionary Leon Trotsky by a Stalinist agent in Mexico. The International Marxist Tendency is organising this rally to celebrate the life and ideas of Trotsky, which are today more relevant than ever.

We will be screening film material as well as having Alan Woods from the International Marxist Tendency speak. There will also be a special message from Esteban Volkov, Trotsky's grandson, who has done sterling work to preserve the legacy of the Old Man.

The meeting will be streamed live on FB and Youtube.

-----------------------------------

Español

El 20 de agosto se cumplen 80 años del asesinato del revolucionario ruso Leon Trotsky por un agente estalinista en México. La Corriente Marxista Internacional está organizando este mitin en línea para celebrar la vida y las ideas de Trotsky, que hoy son más relevantes que nunca.

Proyectaremos material cinematográfico y hablará Alan Woods, dirigente de la Corriente Marxista Internacional. También habrá un mensaje especial de Esteban Volkov, el nieto de Trotsky, quien ha hecho un excelente trabajo para preservar el legado del Viejo.

La reunión se transmitirá en vivo por FB y Youtube y contará con traducción al español.