Öppet möte: Systemförändring, inte klimatförändring!

av Marxistiska Studenter Lund

Tid: torsdag 12 november 18:00
Plats: Sal 7 i Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2

Bild: Marxistiska Studenter Lund

Regnskogarna brinner. Skogsbränder härjar över Australien och Kalifornien. Översvämningar ödelägger Indonesien och Bangladesh. Hela öar och kustområden sjunker snabbt under havsytan. Torka och svält skapar folkvandringar och flyktingar. Värmeböljor i Europa dödar tusentals varje sommar. Hela djurarter utrotas varje dag. Klimatkrisen är inte ett hypotetiskt problem för kommande generationer – den är här och nu.

Klimatförändringarna utgör ett extremt allvarligt hot mot mänskligheten och har orsakat enorma protester, i synnerhet bland ungdomar, under den senaste tiden. Bara en socialistisk samhällsomvandling kan stoppa hotet från klimatförändringarna.

Mötet inleds med en introduktion till ämnet, följt av öppen diskussion.

Vi håller till i Sal 7 i Studiefrämjandet, Lund.

Läs mer om eventet här!