Studiecirkel online: Läs Lenin! Staten och revolutionen, introduktion

av Marxistiska Studenter

Tid: torsdag 26 november 18:00
Plats: Online

Studiecirkel online: Läs Lenin! Staten och revolutionen, introduktion

265 miljoner människor riskerar att svälta innan året är slut enligt FN. 400 miljoner har redan förlorat sina jobb. Samtidigt regnar det pengar över världens rikaste. Det är tydligt att vi behöver avskaffa kapitalismen, men frågan är hur – och vad som ska ersätta den.

Detta är fokus för Lenins Staten och revolutionen, som vetenskapligt förklarar varför den nuvarande staten alltid räddar de rika, men låter arbetarna drabbas. Han beskriver alternativet: arbetarstaten under socialismen, som bereder vägen för ett helt klasslöst samhälle, helt utan stat och förtryck – kommunismen.

I en nyutgåva har språket moderniserats och boken försetts med en ny inledning av marxisten Alan Woods, som behandlar den svenska staten och socialdemokratin. Du hittar den nya utgåvan här: https://www.stormklockan.nu/staten-och-revolutionen-319

Studiecirkeln kommer att ha två träffar, torsdagar kl. 18:30:
26/11: Introduktion till Staten och revolutionen. Diskussionen utgår från Alan Woods inledning till Staten och revolutionen.
10/12: Staten och revolutionen. Diskussionen utgår från kapitel 1–5 i boken.

Mötena hålls via Zoom. Du får en länk via e-post när du anmält dig. Deltagande är gratis och det behövs inga förkunskaper. Anmäl dig här: https://forms.gle/3WU5ZZJMbj7smsyE8

Om du inte hinner få hem boken till första träffen så kan du läsa inledningskapitlet online här: https://www.marxist.se/inledning-staten-och-revolutionen-statens-roll-och-socialdemokratin

Mötena organiseras i samarbete med Revolution, den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen (IMT).

Skriv till oss om du undrar något.

Här kan du ladda ner Zoom: https://zoom.us/