Öppet möte: Krisen i vården - ett socialistiskt svar

av Marxistiska Studenter Umeå

Tid: torsdag 4 februari 18:00
Plats: Online

Bild: Marxistiska Studenter Umeå

Coronapandemin har tydligt visat vilken kris svensk sjukvård och äldrevård befinner sig i. En dålig beredskap och enorm underfinansiering har lett till rekordmånga övertidstimmar, långa pass, utsliten personal och en vårdskuld på många av landets sjukhus med uppskjutna operationer och behandlingar. Efter decennier av nedskärningar var situationen ohållbar redan innan pandemin bröt ut.

Men även om vaccinet nu får önskad effekt och antalet smittade går ner innebär detta ingen andningspaus eller förbättringar för vården, för redan nu väntar enorma nedskärningar över hela landet.

Hur har vi hamnat i denna vårdkris? Och varför är en socialistisk revolution den enda lösningen på situationen?

För att delta i evenemanget - anmäl dig i detta google-formulär så skickar vi ut en Zoom-länk till dig!

https://docs.google.com/forms/d/19vIyi6zNUp2QWRzfE7-zc-oYbWNymEIE3W_2oTK...

Läs mer om eventet här!