Öppet möte: Kapitalism & psykisk ohälsa

av Marxistiska Studenter Lund

Tid: onsdag 24 februari 18:00
Plats: Online

Bild: Marxistiska Studenter Lund

Den psykiska ohälsan ökar snabbt i Sverige, särskilt bland ungdomar. I ett samhälle där det råder arbetslöshet, där löner och villkor attackeras, och miljöförstöringen hotar planetens framtid, är det naturligt att många inte ser ljust på framtiden.

Vissa skyller endast på individen och bortser från de samhälleliga problemen. De angriper bara symtomen och inte orsaken. När allt inflytande över samhället domineras av en liten minoritet på toppen är det inte konstigt att folk känner sig isolerade från omvärlden. Vi måste radikalt förändra samhället i grunden för att göra oss av med depression, ångest, och all annan psykisk ohälsa! Vi måste kämpa för socialism!

Välkommen på detta möte med Marxistiska studenter!

Läs mer om eventet här!