Stormöte online: ett revolutionärt svar på kvinnoförtrycket

av Revolution

Tid: måndag 8 mars 18:00
Plats: Online

Bild: Jennifer Österman

Anmäl dig här: https://forms.gle/jkk2BuomksQCsevS9

I Sverige får kvinnor bara 77 procent av männens löner, och hela 18 procent säger att de någon gång efter 18 års ålder utsatts för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avsluta parrelation.

I Indien, Mexiko, Argentina, Bolivia och många andra länder har massrörelser uppstått mot mäns våld mot kvinnor under de senaste åren. 2019 gick sex miljoner ut i strejk i Spanien mot kvinnoförtrycket.

Vi kan inte demonstrera i år, men vi kan organisera oss och förbereda för att slå tillbaka. Välkommen till Revolutions stormöte på 8 mars: ett revolutionärt svar på kvinnoförtrycket.

18:00–18:15 – 8 mars revolutionära historia
18:15–18:45 – Covid-19, kapitalismen och kvinnoförtrycket: ett revolutionärt svar
18:45–19:30 – Marxism eller feminism: Hur avskaffar vi kvinnoförtrycket?
19:30 – Organisera dig!

Anmäl dig här: https://forms.gle/jkk2BuomksQCsevS9

läs mer om eventet här!