Öppen studiecirkel: Kvinnokamp och klasskamp

av Marxistiska Studenter Lund

Tid: onsdag 10 mars 18:00
Plats: Online

Bild: Marxistiska Studenter Lund

Det går inte att skilja kampen mot kvinnoförtrycket från arbetarklassens kamp för frigörelse. Enheten mellan arbetarklassens kvinnor och män i kampen mot förtryck har varit avgörande för de framgångar som har gjorts i form av utbyggd välfärd, rösträtt, för rätt till arbete och försörjning och mycket annat. Men kvinnoförtrycket finns kvar - än idag tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hemarbetet och utsätts för olika former av våld.

Kampen mot alla former av förtryck har alltid varit en central fråga i den marxistiska rörelsen. Här ges ett marxistiskt svar på hur man kan kämpa för förbättringar för kvinnor här och nu, men också hur denna kamp kan och måste kopplas till kampen för förtryckets fullständiga och slutliga avskaffande.

Studiecirkeln kommer vara uppdelad i tre träffar, och är öppen för alla oavsett tidigare kunskaper!

10/3 - Kvinnoförtryckets ursprung
17/3 - Kvinnor och kampen för socialism
24/3 - Kvinnokamp och klasskamp

Träffarna kommer hållas via Zoom. Anmäl dig här för att få Zoom-länken: https://forms.gle/ng5QTDnQrPTHgPUj8

Köp pamfletten här: https://www.stormklockan.nu/kvinnokamp-och-klasskamp

Läs mer om eventet här!