Öppet möte: Marxism vs postmodernism

av Marxistiska Studenter Stockholm

Tid: onsdag 22 september 18:00
Plats: Stockholm University

Bild: Marxistiska Studenter Stockholm

Postmodernism är en filosofisk trend från akademin som har fått ett visst genomslag även inom arbetarrörelsen.

Postmodern filosofi presenteras av dess förespråkare som något nytt, och till och med radikalt, men i själva verket är det ingen mer än en upprepning av en gammal filosofi, subjektiv idealism.

Men vad kännetecknar postmodernismen? Och kan den verkligen hjälpa oss i kampen mot klassamhället? I själva verket syftar dess förkastande av framsteg, rationalitet och vetenskap bara till att förvirra och demoralisera arbetare och unga. Bort från marxism och revolutionära lösningar till säkra kanaler för kapitalistklassen.

Mötet blir ett perfekt tillfälle att lära sig mer om, diskutera och ställa frågor om vår politik och verksamhet, och att bekanta sig med och köpa med tidningen Revolution och annan förstklassig marxistisk litteratur.

Vi möter upp sådana som vill gå till lokalen på SU i samlad grupp vid T-Universitetet 17:45.

Mer information och salnummer på SU tillkommer.

Läs mer om eventet här!