Studiecirkel: Sociala reformer eller revolution, andra träffen

av Marxistiska Studenter

Tid: onsdag 22 september 18:30
Plats: Online

Bild: Marxistiska Studenter

Välkommen på andra träffen för vår studiecirkel på Rosa Luxemburgs Sociala reformer eller revolution! Du behöver inte ha varit med på första träffen för att vara med på denna.

Anmäl dig här: https://forms.gle/aqGkhMBeQtD8oXNJ6

__________________________

Miljökatastrof, ekonomisk kris, permanent pandemi – detta är vad kapitalismen år 2021 har att erbjuda. Men för att störta den måste vi förstå den.

År 1900 tog Rosa Luxemburg upp kampen mot högern i det tyska socialdemokratiska arbetarpartiet, genom pamfletten "Sociala reformer eller revolution?". Hon förklarar utförligt varför det kapitalistiska systemet oundvikligen hamnar i kris och på vilket program vi måste kämpa.

Under studiecirkeln tar vi avstamp i detta mästerverk för att diskutera och lära oss hur vi kan föra kampen för socialism idag – för socialism i vår livstid!

__________________________

Studiecirkeln organiseras online via Zoom och passar både för dig som vill fördjupa dig i marxismen och dig som är helt ny på ämnet.

Detta är studiecirkelns andra träff och temat är Kapitalismens kris och socialismens nödvändighet. Vi läser följande del ur boken: Förord, Första delen kapitel 1–3 (s. 9–34)

Tid: Onsdag 22/9 kl. 18:30.

Studiecirkeln fortsätter därefter varannan onsdag kl 18.30.

6/10: Tredje träffen – Fackföreningarna och klasskampen.

Läsning: Första delen, kapitel 4–5, andra delen kapitel 1–2 (s. 34–66)

20/10: Fjärde träffen – 07/5: Det revolutionära programmet.

Läsning: Andra delen, kapitel 3–5 (s. 66–85)

"Sociala reformer eller revolution" går att köpa som en del av textsamlingen "Reformpolitik och socialism" som finns att köpa på: https://www.stormklockan.nu/reformpolitik-och-socialism

Om du inte har möjlighet att köpa boken kan du också läsa den här: http://www.marxistarkiv.se/klassiker/luxemburg/sociala_reformer_eller_revolution.pdf?fbclid=IwAR34Lkph0ZM_tZ1BlPHmDrog3rhgpOKOkyDYqRctqFDEsvLaJSP7uu_jPxg

__________________________

Anmäl dig till studiecirkeln här: https://forms.gle/aqGkhMBeQtD8oXNJ6

Kontakta [email protected] med frågor.

Varmt välkommen!

Läs mer om eventet här!