Öppet möte: Därför behöver vi en revolution!

av Marxistiska Studenter Umeå

Tid: torsdag 23 september 18:00
Plats: Västra Kyrkogatan 12, SE-903 29 Umeå, Sverige

Bild: Marxistiska Studenter Umeå

Kapitalismen befinner sig i sin djupaste kris någonsin, vilket märks tydligt runt världen med ökad fattigdom, svält och hemlöshet. Allt fler söker efter svar, går ut i kamp och inser att vi måste skapa ett samhälle som står på en högre nivå. Men hur når vi dit?

Marxister står i första ledet för progressiva reformer, men reformer kommer aldrig i sig avskaffa kapitalismen hur mycket kapitalismen än krisar. Reformer inom kapitalismen är bara kapitalism med eftergifter, och Sverige är det bästa historiska exemplet på detta.

I detta öppna möte kommer vi att inleda om hur arbetarklassen segrar: genom en socialistisk revolution - där massorna (arbetarklassen) börjar röra sig för att greppa makten från kapitalismens oförmögna härskare.

Läs mer om eventet här!