Öppet möte: Världen brinner: pandemi, kris och revolution

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: onsdag 8 december 15:00
Plats: Sal E397 på Stockholms Universitet

Bild: Marxistiska Studenter Stockholm

Kapitalismen är i kris, något som visar sig överallt i samhället, och i samtliga länder. Den relativa ekonomiska tillväxt som kännetecknade perioden efter andra världskriget är nu över, och med det har även den politiska stabilitet detta förde med sig försvunnit. I USA har 10% av befolkningen deltagit i Black Lives Matter demonstrationer, samtidigt som rörelser med revolutionära förtecken har ägt rum i Thailand, Myanmar, Chile, Ecuador, Sudan med mera.

Hindret för mänsklighetens fortsatta utveckling idag är kapitalismen. Överallt i världen visar sig detta genom politisk instabilitet, demonstrationer och uppror. Det har gått en strejkvåg genom USA under 2021. Det hela kapitalistiska systemet är i kris.

Vad är vägen framåt för socialismen, för den revolutionära rörelsen? Vad bör göras för att arbetarklassen ska gå segrande ur den kommande klasskampen?

Marxistiska studenter bjuder in till öppet möte för att diskutera detta onsdagen den 8 december, kl 18:00 Plats är sal E397 på Stockholms universitet. Vi möter upp de som vill gå till lokalen på SU i samlad grupp vid T-Universitetet kl 17:45.

Mötet är ett bra tillfälle att lära känna vår organisation och politik, ställa frågor, samt köpa tidningen Revolution och annan utmärkt marxistisk litteratur. Välkomna!

Läs mer om eventet här!