Öppet möte: Imperialism, krig och revolution

av Marxistiska Studenter Stockholm

Tid: onsdag 28 september 18:00
Plats: Stockholms universitet, Södra huset, Sal F497

Bild: Marxistiska Studenter Stockholm
Krig är ett ständigt inslag under kapitalismen, särskilt i den imperialistiska epoken. Det har inte varit en enda dag utan krig sedan andra världskriget, som på den tiden marknadsfördes som ett krig för att "göra slut på alla krig". Kapitalismen är ett i grunden instabilt system, konkurrensinriktat och våldsamt. Det kan inte heller finnas någon fred mellan klasserna, eftersom systemet bygger på att arbetarklassen exploateras av de rika.
 
Krig är precis som revolutioner skarpa uttryck för kapitalismens kris. Under kapitalismen kommer det att bli många krig i framtiden. Desto mer revolutionärer studerar och förstår kapitalismens tidigare krig, desto bättre rustade kommer vi att vara i kampen mot framtida krig och det kapitalistiska systemet självt.
 
Marxistiska studenter ordnar öppet möte den 28/9, på Stockholms Universitet i sal F497 klockan 18:00. Vi möter upp alla som vill gå till salen tillsammans vid T-banan Universitet klockan 17.45.
 
Inga förkunskaper eller anmälan behövs, varmt välkomna!