Socialism, kommunism och revolution - Öppet möte med Marxistiska studenter

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: torsdag 29 september 18:00
Plats: Campus Haga

Bild: Marxistiska Studenter Göteborg
Öppet möte med Marxistiska studenter på Campus Haga i sal E202.
 
Samhället och världen i stort är i kris, inflation, krig, orättvisor och förtryck präglar vardagen för arbetare och unga. Politikerna lovar stort men genomför bara nedskärningspolitik och försämringar av människors levnadsstandard.

Inget av detta går obemärkt förbi, världen över så reser sig arbetare och unga i protest mot alla symptom på kapitalismens kris. På Sri Lanka avsatte massorna presidenten och hans ministrar i protest mot den höga inflationen. I Tjeckien har tiotusentals demonstranter samlats för att kräva regeringens avgång. Här i Sverige får högergalningen Rasmus Paludan fortsatt lov att härja fritt och bränna koranen framför muslimer, den svenska polisen har hittills spenderat över 40 miljoner kronor på att skydda honom mot motdemonstranter. Alla dessa protester och reaktionära regeringars framfart är reaktioner på samhällets kris, å ena sidan påstådda lösningar och å andra sidan en enorm ilska från de förtryckta massorna.
 
För att frigöra mänskligheten från all denna misär måste vi krossa kapitalismen och klassamhället genom en socialistisk revolution! Men hur menar vi att man ska göra det? När, och vilka ska med? Vad innebär egentligen en revolution? Vad är skillnaden på marxism, socialism och kommunism? Allt det här och mycket mer kommer vi att diskutera under mötets gång!
 
Marxistiska studenter ordnar öppet möte den 29/9, på Campus Haga i sal E202 klockan 18:00.

Inga förkunskaper eller anmälan behövs, varmt välkomna!