Marxism 2022 – den socialistiska revolutionens teori

av Revolution

Tid: lördag 12 november 10:00
Plats: Stockholms universitet

Bild: Revolution

Krig, ekonomisk kris och miljökatastrofer är det nya normala under kapitalismen. Det borde inte förvåna någon att en majoritet av de unga i USA numera är positiva till socialism (Axios/Momentive 2021) eller att två tredjedelar av den brittiska ungdomen vill leva under ett socialistiskt ekonomiskt system (IEA 2021). Över hela världen finns ett enormt ifrågasättande av kapitalismen, vilket banar vägen för revolutionära utvecklingar. 

Men det räcker inte med enbart kampvilja, som inte minst årets uppror i Iran och på Sri Lanka visat. Det krävs revolutionär organisering och revolutionär teori för att avskaffa det kapitalistiska barbariet. Denna grundval för att förändra världen tänker vi beväpna dig med under Marxism 2022, som äger rum 12–13 november i Stockholm. 

Lördag 12 november
10:00–12:00 Kris, krig och klasskamp: perspektiv för världsrevolutionen
12:00–13:00 Lunch
13:00–15:00 Staten och revolutionen: från kapitalism till kommunism
13:00–15:00 Kapitalismens kris, pengar och inflation
15:00–15:30 Paus
15:30–17:30 Uppror i Iran: "Död åt alla tyranner"
17:30-18:00 Finansiera revolutionen

Söndag 13 november
10:00–12:00 Dialektisk materialism: filosofins roll i den revolutionära rörelsen
10:00–12:00 Marxism vs. anarkism: demokratisk centralism eller platta strukturer?
12:00–13:00 Lunch
13:00–15:00 Imperialism, krig och proletär internationalism
15:00–15:30 Byggandet av det revolutionära partiet

När två pass äger rum samtidigt väljer man vilket man vill gå på. Evenemanget organiseras av Marxistiska Studenter och hålls på Stockholms universitet.

Anmäl dig här!

Har du någon fråga? Kontakta: [email protected]

Läs mer om eventet här!