Studiecirkel: Den ryska revolutionen!

av Marxistiska Studenter Lund

Tid: torsdag 24 november 18:00
Plats: Malmö universitet Sal NI:A0502

Bild: Marxistiska Studenter Lund
De senaste åren har kapitalismens kris blivit allt svårare. Med krig, inflation, energikris och den rådande klimatkrisen som ständigt förvärras, är det uppenbart att kapitalismen inte kan erbjud oss några lösningar. Världen över söker sig folk efter ett alternativ, och allt fler drar revolutionära slutsatser. Upproren och demonstrationerna som har skett och sker världen över är ett tydligt tecken på detta.
 
Vad är det då som krävs för att frambringa en revolution och vad måste vi göra för att försvara den? För att förstå hur vi kan genomföra en revolution kan vi vända blickarna till Oktoberrevolutionen i Ryssland, 1917 – varför den lyckades, och vad vi kan lära oss av den.
 
Ska vi dra lärdomar av historien måste vi också förstå den. Marxistiska studenter Lund/Malmö organiserar nu en studiecirkel i ryska revolutionen baserat på en pamflett av Leo Trotskij och den brittiska marxisten Alan Woods. Det är en pamflett som på 53 sidor grundligt går igenom den ryska revolutionen 1917. Ett utmärkt tillfälle för alla som vill veta mer om den ryska Oktoberrevolutionen och vad vi kan lära oss av den.
 
Vi kommer ha 3 träffar där vi går igenom en del i taget, schemat lyder som följer:
24/11 - Introduktion: vad är Oktoberrevolutionen?
01/12 - Oktoberrevolutionens innebörd: varför det är nödvändigt att studera idag
08/12 - Till Oktoberrevolutionens försvar!
 
Pamfletten ger en utmärkt bild av Oktoberrevolutionen från början till slut. Den finns att beställa online.

Det kommer också finnas möjlighet att skaffa den vid varje träff!
 
Alla är välkomna till den öppna studiecirkeln, som är ett utmärkt tillfälle att lära känna vår organisation!
 
Samtliga träffar hålls i klassrummet NI:A0502 på Malmö universitet.