Historia & Teori

Metallstrejken 1945

av Martin Oscarsson

Dagens situation har många likheter med den som rådde vid tiden för metallstrejken, och det finns många lärdomar att dra. Även i dag har ledningen hållit tillbaka lönekraven år efter år. Kraven ökar på att ledningen ska ta strid, och inom de närmaste åren är en ny förbundskonflikt fullt möjlig. Liksom på 20‑, 30‑ och 40‑talet kommer också kraven på medlemsinflytande i avtalsrörelserna bli en huvudfråga. Det gäller i dag att få en ledning som är beredd att kämpa för medlemmarna.

Om demokratisk centralism och regimen

av Leo Trotskij (1937)

Från en amerikansk internbulletin i december 1937, innan bildandet av Socialist Workers Party (USA).

Att återta Rosa Luxemburgs revolutionära arv

av Marie Fredriksen

Rosa Luxemburg föddes den 5 mars 1871. Av en slump var detta samma år som arbetarna i Paris reste sig och upprättade Pariskommunen: arbetarklassens första försök att gripa makten. Lyckoruset vid Pariskommunens invigning blev kortlivat. Efter ett par månader krossades Kommunen av den härskande klassen i ett kontrarevolutionärt inferno av blod och kulor. Efter att Kommunen tillintetgjorts mördades 30 000 arbetare under la semaine sanglante ("den blodiga veckan").

Rosa Luxemburg och bolsjevikerna: att slå hål på myterna

av Fred Weston och Parson Young

Rosa Luxemburg framställs ofta som motståndare till den ryska oktoberrevolutionen, som representant för en "mjukare" och mer "antiauktoritär" marxism i motsats till den som Lenin och bolsjevikerna påstås ha stått för. I den danska marxisten Marie Frederiksens nya viktiga verk The Revolutionary Legacy of Rosa Luxemburg som nu publiceras på Wellred Books blir dessa myter grundligt besvarade. Fred Weston och Parson Young ger här en introduktion till denna viktiga diskussion.

Förenta Nationerna: ett verktyg för imperialismen

av Daniel Morley

Utrikespolitiken är alltid en förlängning av inrikespolitiken. De borgerliga politiker som skär ner i välfärden, attackerar fackförbund och kväser protester här hemma, använder samma metoder utomlands i sin jakt på att öka bankernas och storföretagens vinster. "Diplomati" är bara ett sätt att dela upp bytet från utsugningen av världens arbetare, särskilt i de forna kolonierna. FN är inget mer än ett forum för denna världsdiplomati.

Behovet av en international

av Ted Grant (1943)

Den tredje internationalen skapades av Lenin och Trotskij som ett verktyg för världsrevolutionen. Den föddes under de revolutionära omvälvningar som följde på det förra världskriget och inspirerades av den ryska revolutionens seger.

Hur Militant byggdes – och förstördes

av Rob Sewell

Från en mycket liten grupp utan resurser utvecklades Militant till att bli den mest inflytelserika trotskistiska tendensen i Storbritannien sedan Trotskijs vänsteropposition. Tyvärr kom dess ledning senare att göra en ultravänsteristisk vändning som till sist förstörde tendensen. Rob Sewell, som var en del av oppositionen mot ledningens misstag, berättar hela historien i denna viktiga artikel, som ursprungligen publicerades 2005 och nu för första gången publiceras på svenska.

Marxism eller libertarianism

av Adam Booth

Under den stormiga perioden i början av 1900-talet skakades kapitalismen av revolutionära omvälvningar, medan marxismens idéer tog kliv framåt i den europeiska arbetarrörelsen. För att svara på detta försökte en grupp intellektuella baserade i Wien att gå till teoretiskt angrepp mot marxismen. Å ena sidan försökte de "motbevisa" arbetsvärdeläran, som är nyckeln till Marx teorier. Å andra sidan försökte de "bevisa" att socialistisk ekonomisk planering i princip är omöjlig. I denna artikel besvarar Adam Booth deras argument och visar hur deras försök att omkullkasta marxismen i båda fallen utgjorde en reträtt från ett vetenskapligt och materialistiskt synsätt, till ett subjektivt idealistiskt förhållningssätt.

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

av Friedrich Engels

Marxismen föll inte färdig ned från himlen, utan var kulmen på en lång historisk utveckling av det mänskliga tänkandet och vetenskapen. Här förklarar Engels hur Hegel och Feuerbach hade särskild betydelse för marxismens utveckling.

Vad är marxistisk ekonomi?

av Rob Sewell

Detta är det fjärde kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Prenumerera på innehåll