Historia & Teori

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

av Friedrich Engels

Marxismen föll inte färdig ned från himlen, utan var kulmen på en lång historisk utveckling av det mänskliga tänkandet och vetenskapen. Här förklarar Engels hur Hegel och Feuerbach hade särskild betydelse för marxismens utveckling.

Vad är marxistisk ekonomi?

av Rob Sewell

Detta är det fjärde kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Vad är historiematerialism?

av Alan Woods

Detta är det tredje kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Krossa kvinnoförtrycket – krossa kapitalismen

av Revolution (IMT)

För att slå tillbaka mot nedskärningarna, privatiseringarna och alla de övriga försämringarna behövs inte fler jämställdhetsplaner, kvinnliga vd:ar och falska löften från politiker. I bästa fall är deras "satsningar" en droppe i havet i jämfört med behoven, och i värsta fall är de försämringar som presenteras som förbättringar. Det behövs inte mer prat: det behövs antikapitalistisk klasskamp för att avskaffa kvinnoförtrycket.

Vad är dialektisk materialism?

av Rob Sewell

Detta är det andra kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

Karl Marx idéer

av Alan Woods

Detta är det första kapitlet i Vad är marxism? av Alan Woods och Rob Sewell – den bästa introduktionen till marxismen på svenska. Boken finns att beställa på Bokförlaget Stormklockan.

[Video] Keynesianism och MMT: Ett marxistiskt svar

av Niki Brodin Larsson

Niki Brodin från Revolution (IMT i Sverige) inleder en diskussion om keynesianism, MMT och marxismens svar.

Sovjetunionens kollaps och Putins väg till makten

av Niklas Albin Svensson

I december var det 30 år sedan Sovjetunionen kollapsade. Den mäktigaste av arbetarstaterna bröt samman genom att självutnämnda “kommunister” plundrade staten och dess tillgångar, påhejade av imperialisterna i väst. Kapitalismen visade sitt fula tryne och Sovjetunionens arbetare fick betala priset.

Civilisation, barbari och marxismens historiesyn

av Alan Woods

I postmoderna texter framställs historien som en rad meningslösa, oförklarliga och slumpartade händelser eller tillfälligheter. Men en närmare granskning visar ett tydligt utvecklingsmönster som sträcker sig ända tillbaka till det mänskliga samhällets gryning. Att förstå dess lagar är nödvändigt för alla som menar allvar med att förändra världen. Följande text, skriven av Alan Woods, publicerades första gången för över tjugo år sedan, men är, om möjligt, mer aktuell nu än då.

Klass, parti och ledarskap – hur organiserar man en revolution?

av Julien Arseneau

Kapitalismen kan inte längre föra mänskligheten framåt. Arbetarklassen borde ha störtat det här systemet för länge sedan. Varför har den inte redan gjort det? Denna artikel, baserad på ett tal från Montreal Marxist Winter School 2021, utforskar ledarskapets och det revolutionära partiets roll i ljuset av lärdomarna från arbetarrörelsens historia.

Prenumerera på innehåll